Культура, комунікація, контент
та когніція на заняттях з української мови

В межах проєкту “Ukrainian War Response Grant” науковці кафедри англійської філології Прикарпатського національного університету розробили методичні рекомендації для проведення навчальних занять з української мови для внутрішньопереміщених осіб. 

Заняття будуть проводитись з урахуванням методології предметно-мовного інтегрованого навчання, яка побудована на взаємодії принципів культури, комунікації, контенту і когніції. Взаємодія цих елементів – це підстава для ефективного засвоєння української мови усіма, хто хоче посилити і поглибити її використання.
 
Початок занять у червні 2022 р.