ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

(1) Здійснення моніторингу комунікаційної діяльності та політики у різних сферах діяльності.

(2) Сприяння просвітницькій діяльності, сприяння розбудові громадянського суспільства, гуманітарним та політичним реформам в Україні за допомогою підготовки та безкоштовного розповсюдження спеціальної літератури з питань розвитку громадянського суспільства в Україні та з метою пропагування ідей та цілей Організації, організації навчальних заходів (тренінгів, семінарів, курсів тощо) з питань налагодження комунікації серед різних груп населення як в Україні, так і закордоном, розвитку громадянського суспільства в Україні, здійснення нормативної та інформаційної підтримки органів регіональної влади, місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб як в Україні, так і за кордоном.

(3) Створення умов для генерування нових знань, пропозицій та ідей, сприяння зміцненню та розвитку гуманітарної політики в Україні, залучення фінансових коштів через: проведення семінарів, тренінгів, конференцій, створення безкоштовних довідкових служб та освітніх центрів, підготовку проектів законів та нормативних актів, сприяння захисту прав людини, сприяння розвитку місцевого самоврядування.

(4) Сприяння розвитку громадських організацій та лідерства в громадських організаціях.

(5) Сприяння зростанню ролі жінок у суспільстві, дослідженню питання гендерної рівності.

(6) Сприяння розвитку діяльності аналітичних та науково-дослідних організацій, установ та підвищення стандартів співпраці між ними шляхом проведення науково-аналітичних досліджень з актуальних для суспільства питань, а також проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, конференцій та різного роду громадських експертиз.

(7) Сприяння підвищенню рівня співпраці між державними органами влади, з одного боку, та громадськості, з іншого боку, через освітню та організаційну підтримку подій, які мають важливе суспільне значення.

(8) Сприяння підвищенню рівня комунікативної грамотності громадян, представників державних органів, ЗМІ, суб’єктів підприємництва, недержавних неприбуткових організацій та інших інституцій через підготовку літератури та методичних матеріалів, проведення семінарів, тренінгів, конференцій, створення освітніх центрів.

(9) Сприяння розвитку видавничої справи через надання освітньої, інформаційної, організаційної допомоги суб’єктам видавничої діяльності.

(10) Сприяння розвитку освіти через надання освітньої, інформаційної та організаційної допомоги.

(11) Сприяння розвитку національної культури та національної мови через проведення семінарів, тренінгів, конференцій з національно-культурної тематики.

* Діяльність Організації може проводитися в інших напрямках, не заборонених чинним законодавством.